Pedagogisch werkplan

Ik vind het leuk om met kinderen te werken en een aandeel in hun opgroeien te hebben. Veel knutselen, spelletjes spelen, spelenderwijs leren en vooral veel plezier maken. Ik wil ervoor zorgen dat uw kind zich op zijn of haar gemak voelt, zodat u uw kind met een gerust hart bij mij kunt achterlaten.

 

Emotionele veiligheid

Ik vind het belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen voelt. Ik laat uw kind rustig aan mij wennen. Ik geef uw kind een rondleiding en laat zien waar alle speelgoed ligt en zijn of haar bedje. Ik geef uw kind de ruimte, als het de behoefte heeft om zich even terug te trekken, en alles in zich op te nemen. Ik blijf in de buurt zodat uw kind de aandacht krijgt die het nodig heeft. Ik geef uw kind individuele aandacht zodat het zich gezien voelt. Ik doe dit door uw kind liefdevol te benaderen, complimentjes te geven en interesse te tonen in wie ze zijn en wat ze doen. Baby’s hebben deze aandacht uiteraard ook nodig en daarom biedt ik ze tijdens de verzorgmomenten de aandacht die ze nodig hebben.

 

Persoonlijke competentie

Om de persoonlijke competentie te stimuleren, probeer ik erachter te komen waar de interesses van het kind ligt.  Ik kijk goed naar wat uw kind nodig heeft in zijn of haar ontwikkeling en probeer daarop in te spelen. In de speelkamer is er speelgoed voor iedere leeftijd van 0 tot 4 jaar. Elke 2 weken wordt het speelgoed gerouleerd, zo blijft het kind enthousiast en wordt hun persoonlijke competentie gestimuleerd. De kinderen weten waar alles ligt en mogen dit zelf pakken. Ook laat ik uw kind alles zelf doen wat het zelf kan, ik grijp niet altijd in en laat het zelf oplossingen bedenken. Zo help ik uw kind zelfstandig worden.

 

Sociale competentie

Een gastouder geeft professionele opvang in huiselijke sfeer. De groep bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden. Zo leert het kind ook met andere kinderen omgaan. Ik laat de kinderen spelenderwijs kennis met elkaar maken, door in de ochtend samen een kennismakingslied te zingen. Sommige kinderen vinden het misschien spannend om contact te leggen. Deze kinderen krijgen extra hulp bij de interactie met een ander kind. Ik leg ook niet te veel druk en laat het kind dit op zijn eigen tempo doen. In de groep helpen de kinderen elkaar, de grote kinderen helpen de kleinere kinderen en de kleinere kinderen leren van de grote kinderen. Bij kleine ruzietjes observeer ik hoe de kinderen dit zelf oplossen, en als dit niet lukt help ik ze daarbij.  Dit doe ik door met ze te praten over wat er gebeurd is en hoe ze dit samen op kunnen lossen.

 

Normen en waarden

Ik vind het belangrijk dat kinderen leren hoe je respectvol met elkaar omgaat. Behandel een ander hoe je zelf ook behandelt wilt worden. Bij bv een kringgesprek laten we elkaar uitpraten en praten we niet door elkaar heen. We zeggen elkaar gedag, schreeuwen niet naar elkaar en doen elkaar geen pijn. We houden rekening dat een ieder anders is wat betreft cultuur, uiterlijk en gewoontes. Niks is goed of fout we leren allemaal van elkaar.

 

Spelen en speelgoed

De kinderen kunnen spelen in de tuinkamer die als speelruimte is ingericht. Er is speelgoed aanwezig voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Er is een speelkeukentje, Duplo, puzzels, knuffels en nog veel meer. Het speelgoed is grotendeels van hout. Voor de kleinsten is er ruimte in de woonkamer. Ze liggen afwisselend in de box, wipstoel of baby gym.  Vanuit de woonkamer heb ik goed zicht op de tuinkamer. De kinderen mogen het speelgoed zelf pakken. Omdat er ook andere kinderen aanwezig zijn, leren ze samen spelen. Ik zorg er ook voor dat de kinderen samen het speelgoed opruimen. Ik help ze hierbij en maak er bv een spelletje van: ‘Wie kan er het snelst opruimen?’ Opruimen ondersteunt ook andere vaardigheden zoals ordenen en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

Buiten spelen

Ik ga graag met de kinderen naar buiten. Ik heb geen rijbewijs, dus we gaan lopend naar de speeltuin. Ik doe dit niet elke dag omdat dit met baby’s niet handig is. Ik wil in de toekomst een bolderkar aanschaffen zodat ik met de kinderen naar de kinderboerderij of naar het park kan gaan. Er zijn in de buurt een aantal speeltuinen waar de kinderen lekker kunnen ravotten. Ik heb een ruime achtertuin waar de kinderen lekker kunnen spelen.

 

Eten

We eten gezamenlijk aan tafel op vaste tijden. Baby’s en kinderen tot 1 jaar krijgen voeding mee van huis (flesvoeding in doseertorentje, fruit/groentehapje). Ouders zorgen ook voor de boterham van hun kind. Ik zorg voor drinken, fruit, zuivel en crackers/soepstengels. Een baby wordt gevoed volgens het schema dat uw baby gewend is. s ‘ochtends eten we samen fruit.  s ’middags eten de kinderen een boterham die ze van huis hebben meegekregen. In de namiddag eten we een cracker of wat lekkers. Als uw kind een allergie heeft dient u zelf voor aangepaste voeding te zorgen.

 

Slapen

Elk kind heeft een eigen bedje. De kleintjes liggen in een campingbedje en de grotere kinderen liggen op een stretcher. De bedjes zijn verdeeld over 2 kamers. In beide kamers is een babyfoon met camera aanwezig en ik ga regelmatig bij uw kindje kijken. Er zijn ook traphekken aanwezig dus kinderen kunnen niet ongezien naar beneden of naar boven lopen. Ik laat uw baby altijd op de rug slapen. Als uw kind een andere houding heeft tijdens het slapen, bv op de buik of inbakeren, dient u een speciaal toestemmingsformulier in te vullen.

 

Klachten

Als u een opmerking of klacht heeft, kunt u dit altijd zeggen. Samen wil ik ervoor zorgen dat uw kind een leuke tijd heeft bij mij als gastouder en ik stel uw opmerkingen zowel positief als negatief op prijs.

 

Protocol calamiteiten

Bij de opvang van 4 of meer kinderen is het hebben van een achterwacht verplicht. Deze achterwacht wordt ingezet in geval van calamiteiten zoals:

  • Als de gastouder direct met het kindje naar de huisarts/huisartsenpost/ziekenhuis moet in geval van ziekte of een ongeval.
  • Als de gastouder ziek/onwel wordt en direct een vervanger nodig heeft
  • Als de gastouder extra hulp nodig heeft bij het uitvoeren van het vluchtplan of evacueren van de opvang locatie

U wordt direct geïnformeerd als de achterwacht is ingezet zodat u uw kind meteen kan komen ophalen. De achterwacht mag geen opvang overnemen.

 

Recht op bescherming van privacy

Persoonlijke gegevens van ouders en kind worden door mij vertrouwelijk behandeld. Wat besproken wordt blijft in vertrouwen.

                          

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij het vermoeden van kindermishandeling maak ik gebruik van de meldcode die mij ter beschikking is gesteld door Gastouderbureau ViaViela, zowel via de website als via het interne softwareprogramma. De gastouder dient bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling het vijf- stappenplan in acht te nemen, zoals beschreven in de meldcode. Hieronder volgt een beknopte opsomming van het vijf-stappenplan:

  • In kaart brengen van de signalen
  • Overleggen met een collega. Eventueel raadplegen van Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • In gesprek met de ouder of gastouder
  • Wegen van het huiselijk geweld of kindermishandeling door middel van het afwegingskader. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  • Beslissen met Veilig Thuis: is melden noodzakelijk of is zelf hulp organiseren (ook) mogelijk?